MiB Consulting

Interim CFO +
CFO services

Er der opstået et akut behov for kompetent CFO Services til at løse individuelle opgaver eller til at indgå i et team?

MiB Consulting

ved Miklos Bengtsen

MiB Consulting er din forretningspartner til CFO opgaver, som Interim Finance Manager eller projektsupport.

Miklos Bengtsen - CFO, Økonomichef, Financial Business Partner
Miklos Bengtsen

Jeg tilbyder værdiskabende CFO service som selvstændig interim manager i forløb, der typisk starter med 3 måneder og op til 2-3 års varighed.

Rollerne  omfatter interim CFO, interim head of business finance, interim finance business partner, interim finance manager.

Jeg tilbyder også support efter behov f.eks. pr. time eller en dag om måneden.

30 års erfaring

Mine samarbejdspartnere værdsætter mig for min brede erfaring, gode samarbejdsevner, evne til at overskue komplekse datamængder, proaktiv planlægning og betryggende kvalitet i arbejdet for bestyrelse og direktion.

Jeg har en bred erfaring som CFO/økonomichef/revisor gennem 30 år. Erfaring fra kapitalfondsejede virksomheder, abonnementsforretninger, fiber/kommunikation, detail, Saas, konsulentforretning.

Har implementeret ERP/BI løsninger. Ansvarlig for årsafslutninger og udarbejdelse af årsrapporter, IFRS, budgetprocessen. Deltaget i virksomhedsopkøb, sammenlægninger, frasalg.

Regnskab

Vil du undgå at betale dyre regninger til revisor?

Et regelmæssigt servicetjek på regnskabet vil sikre høj kvalitet i rapporteringen og en effektiv årsafslutningsproces.

Undgå at sende mangelfuld eller fejlagtig rapportering til ejere, bestyrelse og andre kritiske interessenter.

Budget og likviditet

Har du brug for hjælp til budgetlægning? 

Eller behov for kvalitetssikring og følsomhedsanalyser?

Knaphed på likviditet kan være afgørende for en virksomheds overlevelse.

Få hjælp til at kortlægge fremtiden og simulere på dine forretningsmæssige dispositioner.

Interim eller projekt support

Står virksomheden overfor et salg eller køb af anden virksomhed?

Er der behov for en ekstra selvstændig ressource, som kan træde ind i organisationen og give værdi?

Jeg tilbyder værdiskabende CFO Service som interim manager eller projektsupport.

Cases

CFO Services for kapitalfondsejet virksomhed med opkøb og sammenlægning

Support til CFO med budgetlægning, integration og ensretning af rapportering efter opkøb og sammenlægning.

Ledelse af projekt for implementering af ny ERP løsning for alle selskaber i koncernen.

Forretningskritisk support som interim Finance Business Partner.

Ansvarlig for og koordinering af årsafslutningsproces herunder primær kontakt til selskabets revisor og omlægning til IFRS regnskabsprincipper.

Højre hånd til CFO og interim CFO

Dansk virksomhed ejet af kapitalfond var i en salgsproces. CFO havde brug for at fokusere på salgsarbejdet, og jeg trådte til og varetog den klassiske opgave, så CFO fik frigjort sin kapacitet.

Efter salget af virksomheden til udenlandsk ejer, fratrådte CFO og jeg fungerede som Interim CFO til ny CFO var tiltrådt.

Jeg udførte arbejdet med integration af rapporteringsopgaver og processer til ny ejerstruktur.

Økonomifunktionen blev redefineret og delvist outsourcet.

CFO på deltid for SMB virksomheder

Kvalitetssikring af regnskabet og en professionalisering af rapportering mod ejere, långivere og bestyrelse.

Jeg varetager rollen som ekstern CFO på deltid for flere virksomheder samtidigt.

Referencer og testimonials

"Jeg har i 2 forskellige virksomheder haft fornøjelsen af at arbejde sammen med Miklos.

Med hans erfaring kan han både anskue tingene på et strategisk niveau, men samtidig også nemt koble det til laveste praktiske niveau og eksekvere uanset opgavetype.

Hans faglige kompetencer og viden indenfor finans gør ham også til en rigtig god sparringspartner. Jeg kan varmt anbefale Miklos til større og mindre opgaver indenfor finans."
Martin Hinrichsen / Financial Director
GlobalConnect
Lessor
Voluntas
Pelikan storage
Scroll to Top