Home

Miklos Bengtsen

CFO, Økonomichef, Finance Business Partner


INTERIM CFO / CFO SERVICES

Er der opstået et akut behov for kompetent CFO Services til at løse individuelle opgaver eller til at indgå i et team?

REGNSKAB

Vil du undgå at betale dyre regninger til revisor?

Et regelmæssigt servicetjek på regnskabet vil sikre høj kvalitet i rapporteringen og en effektiv årsafslutningsproces.

Undgå at sende mangelfuld eller fejlagtig rapportering til ejere, bestyrelse og andre kritiske interessenter.

BUDGET OG LIKVIDITET

Har du brug for hjælpe til budgetlægning?

Behov for kvalitetssikring og følsomhedsanalyser?

Knaphed på likviditet kan være afgørende for en virksomhedens overlevelse.

Hjælp til at kortlægge fremtiden og simmulere på dine forretningsmæssige dispositioner.

Prognose for udviklingen i pengestrømme?

INTERIM ELLER PROJEKT SUPPORT

Står virksomheden overfor et salg eller køb af anden virksomhed?

Brug for en ekstra selvstændig ressource, som kan træde ind i organisationen og give værdi?

Copyright @ All Rights Reserved